chọn tuổi xông đất năm 2018

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Dần năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Nhâm Dần Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Tý năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa tương sinh với ngũ hành Thổ của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Canh Tý Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Sửu năm 2018

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Mậu của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Tân Sửu Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi,

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Mão năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Qúy Mão Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Thìn năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Giáp Thìn Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Tỵ năm 2018

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Tuất của năm Mậu Tuất. => Chấp nhận được Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Ất Tỵ Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Ngọ năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy => Chấp nhận được Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Bính Ngọ Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa

Tuổi nào xông đất hợp với mệnh chủ tuổi Mùi năm 2018

Ngũ hành tuổi xông nhà là Hỏa xung khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt Tuổi xông đất năm Mậu Tuất 2018 cho người tuổi Đinh Mùi Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành